შესავსები რუკა :D


#1

დისკუსიის გაგრძელება აქედან რუქები, გრაფიკები და სტატისტიკა:

Calling all dirty minds.
აბა, რეგიონების მიხედვით, იდეები :grin::

აქაა დიდი ფორმატის რუკა.

====