Shit forum.ge says


#1

აქედან: სამამულო ნეტის ჰორორები:

ფორუმ.გეს ჰორორების ვირტუალური მუზეუმი…

შენ დაუკა!

მძვინვარე მიშისტი ლაითი მიშისტი მძვინვარე ქოცი ლაითი ქოცი

#2

მე გადავიტანე 131 პოსტი თემაში: სამამულო ნეტის ჰორორები


#3

ეს თემა დახურულია და მასში წერა აღარ შეიძლება.